KORKUD DEMİREL

Eğitim:

Lise: Tarsus Amerikan Lisesi 1980
Lisans: İstanbul Üniversitesi DHF 1985
Doktora: İstanbul Üniversitesi DHF 1992
Doçent: İstanbul Üniversitesi DHF 1996
Profesör: İstanbul Üniversitesi DHF 2002
Doktora Tezi: Yüzeyel uygulanan doksisiklin hidroklorürün periodontal hastalıktan etkilenmiş kök yüzeyleri üzerindeki in-vitro etkileri

Ödüller:

Onursal Profesörlük: P.L. Shupyk Ulusal Mezuniyet Sonrası Sağlık Bilimleri Akademisi (NMAPE), Kiev, Ukrayna 2018
Yüksek Hizmet Ödülü: European Federation of Periodontology 2023

Akademik/Klinik ilgi alanları:  

Periodontal Estetik-Plastik uygulamalar

Protez Periodontoloji çalışmaları

İmplant cerrahisi

Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu

Sigara ve periodontal hastalık

Mesleki deneyim:

2021-2023     İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD.

1985-2021     İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji AD

2012-               Perio Kursu Eğitim Programının Kurucusu ve Eğitmeni

2008-2010     Dentistanbul Diş Hastanesi Cerrahi ve Periodontoloji Bölüm Başkanlığı

2005-               Serbest Muayenehane

1996                Bern Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji ve Sabit Protezler AD

1989-1990     New York Devlet Üniversitesi, Stony Brook Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji AD

İdari görevler:

2021 – 2023  İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

2009 – 2012  İÜDHF Eğitim komisyonu üyeliği

2000 – 2002   Fakülte Kurulu Üyeliği

Bilimsel ve mesleki dernek çalışmaları:

Avrupa Periodontoloji Federasyonu:

YK üyesi 2007-2017

YK Başkanı 2010-2011

Periodontoloji Lisans Eğitimi Komisyon Başkanı 2011-2016

EuroPerio 2015 Londra Kongre Saymanı

Perio Master Clinic Kongre Başkanı 2017

Türk Periodontoloji Derneği:

YK üyesi 2004-2014

YK Başkanı 2010-2012

Kongre ve Sponsorluk Komisyonu Başkanı 2012-2014

İstanbul Dişhekimleri Odası :

YK üyeliği ve Bilimsel Komite Başkanlığı 1998-2000 ve 2002-2004

Bilimsel Komite üyesi 2020-2022

Danışmanlığı altında tamamlanmış doktora tezleri:

Savaş Okutan

Sigara içen ve içmeyen bireylerde cerrahi işlem sırasında tetrasiklin ile kök yüzeyi demineralizasyonunun iyileşme üzerine klinik etkilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

2004

Duygu Yaman

Sigara içme ve periodontal hastalık arasındaki ilişkinin serum kotinin seviyesine göre incelenmesi

2004

Özden Haytural

Kronik Periodontitisli Bireylerde Sigara Kullanımının Antiinflamatuar Konak Yanıtı ve Kemokinler Üzerine Etkileri.

2010

Emre Cantürk Ural

Kronik Periodontitisli Bireylerde Sigara Kullanımının Proinflamatuar Konak Yanıtı Üzerine etkileri.

2010

Caner Atalay

Hidroksiapatit Esaslı Kemik Grefti+ Trombositten Zengin Plazma Kombinasyonunun Tavşan Maksillasında Oluşturulan Deneysel Kemik Defektlerinde Kemik Rejenerasyonu Üzerine Etkilerinin Histolojik Açıdan Değerlendirilmesi.

2010

Eyass Jebrin

Tam Ağız Dezenfeksiyon Tedavisinin Sigara İçen Bireylerde Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi.

2010

Fatih Vural

Nitrojen içeren ve içermeyen bisfosfonat kullanımının sıçan çekim yarası ve yumuşak doku iyileşmesine etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi

2013

Seden Gün

Eritropoietinin sıçan kafatasında oluşturulan kritik boyuttaki defekte uygulanmasının kemik rejenerasyonu üzerine etkilerinin histolojik olarak incelenmesi

2014

Merve  Özalp

Deneysel olarak oluşturulmuş periodontitis ile birlikte zoledronik asidin oral mukoza üzerine etkilerinin histolojik olarak değerlendirilmesi

2014

Erdoğan Aydın

Periost ve kemik üzerine yerleştirilen farklı kalınlıklardaki serbest dişeti greftlerinin boyutsal değişim ve klinik sonuçlar açısından karşılaştırılması.

2015

Gonca Durmaz Yılmaz

Deneysel olarak oluşturulmuş periodontal yıkım ile birlikte zoledronik asit uygulamasinin oral mukoza üzerine etkilerinin immunohistokimyasal olarak incelemesi.

2016

Hande Sarıcan Vaycan

Sistemik kullanılan Zolendronik asidin var olan deneysel periodontitis üzerine etkisinin histomorfometrik olarak incelenmesi

2020

Danışmanlığı altında tamamlanmış uzmanlık tezleri:

Bengü Türk

Yapışık keratinize diş eti dokusunun arttırılmasında kullanılan serbest diş eti greftinin boyutsal değişimi ve diş eti kenarı konumu üzerine etkileri: Olgu serisi.

2015

Luibov Karagülle

Yapışık keratinize dişeti genişliğinin dişeti sağlığı ile ilişkisi

2019

Toyly Hojageldiyev

Türkiye’deki diş hekimleri arasında periodontal hastalıklar nedeni ile antibiyotik reçete edilme düzeylerinin incelenmesi

2020

Kitap yazarlığı:

Demirel K, Diş hekimleri için Yumuşak Doku Cerrahisi Klinik Rehberi I Quintessence yayınları 2016 ISBN: 9786058545090

Demirel K, Diş hekimleri için Yumuşak Doku Cerrahisi Klinik Rehberi II Bağ dokusu Grefti Quintessence yayınları 2017 ISBN: 9786059382076

Demirel K, İmplant odaklı yumuşak doku uygulamaları-I Quintessence  2019 ISBN: 9786059382182

Çankaya B, Demirel K. Dişhekimleri için Cerrahi Dikiş Sanatı Quintessence 2019 ISBN : 978-605-9382-20-5

Çankaya, A.B, Demirel K. The Art of Dental Suturing. A Clinical Guide Quintessence 2021 ISBN 978-1-78698-103-5

Kitapta konu yazarlığı:

Demirel K, Gurel G. Periodontal considerations in esthetic treatment planning. The science and art of porcelain laminate veneers ED. Galip Gürel, Quintessence pub. 2003 ISBN: 9781850970606

Gürel G, Demirel K. Periodontal treatment and porcelain laminate veneers.  The science and art of porcelain laminate veneers ED. Galip Gürel, Quintessence pub. 2003 ISBN: 9781850970606

Demirel K. Soft tissue considerations in the management of diastemas. Esthetic and functional management of diastema: A multidisciplinary approach EDs. Uğur Erdemir, Esra Yıldız. Springer 2016 ISBN: 9783319243597

Yıldız E, Yücel T, Erdemir U, Demirel K. Treatment Planning.  Esthetic and functional management of diastema: A multidisciplinary approach EDs. Uğur Erdemir, Esra Yıldız. Springer 2016 ISBN: 9783319243597

Yıldız E, Yücel T, Erdemir U, Sayınsu K, Germec Cakan D,  Demirel K. Cases: Applications.  Esthetic and functional management of diastema: A multidisciplinary approach EDs. Uğur Erdemir, Esra Yıldız. Springer 2016 ISBN: 9783319243597

Koyuncuoğlu CZ, Demirel K. Periodontal hastalıklar ve sigara. Periodontoloji Akıl Notları.  EDs. Tuncer Ö, Koyuncuoğlu CZ. Güneş Tıp Kitabevi 2021 ISBN:9789752778597

Çeviri editörlüğü:

Plastik- Estetik Periodontal Cerrahi ve İmplant Cerrahisi: Mikrocerrahi uygulamalar  (Plastic Esthetic periodontal and implant surgery: a microsurgical approach.  Zuhr O, Hürzeler M, 2012) Quintessence pub. 2014. ISBN: 9786056244896

Estetik bölgede implant uygulamaları: Adım adım tedavi stratejileri (Implants in the esthetic zone: A step by step treatment strategy Grunder U, 2016) Quintessence pub. 2018.
İmplant Tedavisi: Klinik Yaklaşımlar ve Kanıta Dayalı Başarı, Myron Nevins | Hom-Lay Wang. ISBN: 978-605-9382-45-8 (Prof Dr. A. Burak Çankaya ile birlikte)

Çeviri Kitap

Tek Üye İmplantlar (The single tooth implant. Tarnow DP, Chu SJ. 2020) Quintessence Pub 2020 ISBN: 978-605-9382-28-1

İngilizce yayın ve etkinlikler:

Demirel K, Görkey Ş: Gingival inflammation in the Flemish painter Hendrick ter Brugghen’s Unequal Couple painting. BDJ 229/6, 383-385, 2020.

Mariano Sanz, David Herrera, Moritz Kebschull, Iain Chapple, Søren Jepsen, Tord Beglundh, Anton Sculean, Maurizio S Tonetti, EFP workshop participants and methodological consultants, Nicklaus Lang France Lambert, Anne Merete Aass, Mario Aimetti, Bahar Eren Kuru, Georgios Belibasakis, Juan Blanco, Ellen Bol‐van den Hil, Nagihan Bostanci, Darko Bozic, Philippe Bouchard, Nurcan Buduneli, Francesco Cairo, Elena Calciolari, Maria Clotilde Carra, Pierpaolo Cortellini, Jan Cosyn, Francesco D’Aiuto, Bettina Dannewitz, Monique Danser, Korkud Demirel, Jan Derks, Massimo de Sanctis, Thomas Dietrich, Christof Dörfer, Henrik Dommisch, Nikos Donos, Kenneth Eaton, Peter Eickholz, Elena Figuero, William Giannobile, Moshe Goldstein, Filippo Graziani, Phophi Kamposiora, Lise‐Lotte Kirkevang, Thomas Kocher, Eija Kononen, Luca Landi, Paulo Melo, Bruno Loos, Rodrigo Lopez, Pernilla Lundberg, Eli Machtei, Phoebus Madianos, Conchita Martín, Paula Matesanz, Jörg Meyle, Ana Molina, Eduardo Montero, Jose Nart, Ian Needleman, Luigi Nibali, Panos Papapanou, Andrea Pilloni, David Polak, Ioannis Polyzois, Philip Preshaw, Marc Quirynen, Christoph Ramseier, Stefan Renvert, Giovanni Salvi, Ignacio Sanz‐Sánchez, Lior Shapira, Dagmar Else Slot, Andreas Stavropoulos, Xavier Struillou, Jean Suvan, Wim Teughels, Daniela Timus, Cristiano Tomasi, Leonardo Trombelli, Fridus van der Weijden, Paula Vassallo, Clemens Walter, Nicola West, Gernot Wimmer:  Treatment of Stage I‐III Periodontitis –The EFP S3 Level Clinical Practice Guideline. J Clin Periodontol. 2020; 47: 4– 60. https://doi.org/10.1111/jcpe.13290

Koyuncuoglu CZ, Yaman, Kasnak , Demirel K: Preference of Suture Specifications in a Selected Periodontal and Implant Surgeries in Turkey. Eur J Dent 2019;13:108–113, Doi 10.1055/s-0039-1688732.

Jepsen S, Caton JG, Albandar JM, Bissada NF, Bouchard P, Cortellini P, Demirel K, de Sanctis M, Ercoli C, Fan J, Geurs NC, Hughes FJ, Jin L, Kantarci A, Lalla E, Madianos PN, Matthews D, McGuire MK, Mills MP, Preshaw PM, Reynolds MA, Sculean A, Susin C, West NX, Yamazaki K. Periodontal manifestations of systemic diseases and developmental and acquired conditions: Consensus report of workgroup 3 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Clin Periodontol. 2018 Jun;45 Suppl 20:S219-S229. doi: 10.1111/jcpe.12951.

Gürsoy M, Wilensky A, Claffey N, Herrera D, Preshaw PM, Sanz M, U. Schlagenhauf U, Trombelli L, Demirel K. Periodontal education and assessment dental curriculum—A questionnaire-based survey in European countries. Eur J Dent Educ. 2018;1–12. (DOI: 10.1111/eje.12330)

Koruyucu M, Yaman D, Seymen F, Demirel K, Gençay K. Management of Regional Odontodysplasia: 10 year follow up case report and literature review. İÜ Derg. 2017 DOI: http://dx.doi.org/10.17096/jiufd.98425

Demirel K. Change of Tissue Biotype at Second Stage Implant Surgery: Report of an Alternative Method of Connective Tissue Graft Positioning Concurrent to Membrane Removal. JIACD September; 9(7): 2017: 6-10.

Madianos P, Papaioannou W, Herrera D, Sanz M, Baeumer A, Bogren A, Bouchard P, Chomyszyn-Gajewska, Demirel K, Gaspersic R, Giurgiu M, Graziani F, Jepsen K, Jepsen S, O Brien T, Polyzois I, Preshaw PM, Rakic M, Reners M, Rincic N, Stavropoulos A, Sütcü S, Verner C, Llodra JC. EFP Delphi study on the trends in Periodontology and Periodontics in Europe for the year 2025. J Clin Periodontol. 2016 Jun;43(6):472-81.

Yaman D, Demirel K, Aksu S, Basegmez C. Treatment of Multiple Adjacent Miller Class III Gingival Recessions with a Modified Tunnel Technique: A Case Series. Int J Periodontics Restorative Dent. 2015 Jul-Aug;35(4):489-97. doi: 10.11607/prd.2049.

Haytural O, Yaman D, Ural EC, Kantarci A, Demirel K. Impact of Periodontitis on Chemokines in Smokers COI 2015, doi 10.1007/s00784-014-1314-2

Jepsen S, Berglundh T, Genco R, Aass AM, Demirel K, Derks J, Figuero E, Giovannoli JL, Goldstein M, Lambert F, Ortiz-Vigon A, Polyzois I, Salvi GE, Schwarz F, Serino G, Tomasi C, Zitzmann NU. Primary prevention of peri-implantitis: managing peri-implant mucositis. J Clin Periodontol. 2015 Apr;42 Suppl 16:S152-7.

Sanz M, Simion M; Working Group 3 of the European Workshop on Periodontology. Surgical techniques on periodontal plastic surgery and soft tissue regeneration: consensus report of Group 3 of the 10th European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol. 2014 Apr;41 Suppl 15:S92-7. doi: 10.1111/jcpe.12215.

Yaman D, Aksu S, DişçI R, Demirel. K Thickness of Palatal Masticatory Mucosa and Its Relationship with Different Parameters in Turkish Subjects.  IJMS 2014; 11(10): 1009-1014. doi: 10.7150/ijms.9112

Basegmez C, Karabuda ZC, Demirel K, Yalcin S. The comparison of acellular dermal matrix allografts with free gingival grafts in the augmentation of peri-implant attached mucosa: a randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol 2013;6(2):1–8.

Tuna EB, Gencay K, Yaman D, Ozgen M, Demirel K. Iatrogenic orthodontic dental trauma: A case report. Quint. Int. 2013;44(8):631-4. doi: 10.3290/j.qi.a29613.

Basegmez C, Ersanli S, Demirel K, Bolukbasi N, Yalcin S. The comparison of two techniques the increase the amount of peri-implant attached mucosa: free gingival grafts versus vestibuloplasty. One year results from a randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol. 2012 Summer; 5(2): 139-45.

Demirkol A, Demirkol O, Demirel K, Meriç H, Cantez S. Blood flow of free gingival grafts measured by xenon-133 clearance. Periodont. Clin. Invest 23: 1; 15- 19, 2001.

Yalçın F, Demirel K, Onan U. Evaluation of adjunctive tetracycline fiber therapy with scaling and root planing: Short term clinical results. Periodontol Clin. Invest. 21(2): 23-27,1999.

Demirel K, Yalçın F, Polat E, Onan U, Meriç H, Altaş K.  Release kinetics of 25% tetracycline hydrochloride loaded Ethylene Vinyl Acetate Fibers.  Periodontol Clin. Invest. 21(1): 6-9,1999.

Demirel K, Gür H, Meriç H, Sevük Ç.  Damping characteristics of teeth with periodontal breakdown: Correlation of mobility meter values with bone and attachment loss. J. Periodontol. 68:166-171,1997.

Demirkol O, Demirkol A, Adalet I, Demirel K, Meriç H, Cantez S.  Tc-99m polyclonal human IgG scintigraphy in the evaluation of rapidly progressive periodontitis. Eur J Nucl Med 22:917 (abst no:772) 1995.

Erdinç M, Efeoğu A, Demirel K.  Clinical evaluation of the effect of tetracycline hydrochloride root conditioning during flap surgery. Periodontol. Clin. Invest. 17(1): 6-9, 1995.

Demirel K, Efeoğlu A.  Retrospective evaluation of patient compliance with supportive periodontal treatment.  J. Nihon Univ. Sch. Dent. 37: 131-137, 1995.

Efeoğlu A, Demirel K.  A further report of bony exostosis occuring as a sequela to free gingival grafts. Periodontol. Clin. Invest.  16(1): 20-22, 1994.

Efeoğlu A, Göksoy V, Demirel K.  Effects of folic acid mouthwash on gingival overgrowth induced by chronic intake of phenytoin: A new method to evaluate gingival overgrowth.  Newsl. Int. Acad. Periodontol. 2: 59-66, 1992.

Demirel K, Gwinnett AJ.  Alteration of root surface morphology by topical application of doxycycline hydrochloride on periodontally diseased human teeth. Periodontol. Clin. Invest. 14(2): 8-12, 1992

Iacono VJ, Demirel K, Zove SM, Holen S, Baer PN.  An augmented regenerative technique for severe osseous defects.  Periodontol. Clin. Invest. 14(1): 21-27, 1992.

Demirel K, Baer PN, McNamara TF.  Topical application of doxycycline on periodontally involved root surfaces in vitro: Comparative analysis of substantivity on cementum and dentin.  J. Periodontol. 62: 312-316, 1991.

Baer PN, Demirel K.  The nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of periodontal disease.  J. Clin. Pediatr. Dent. 15: 67-68, 1991.

Demirel K, Efeoğlu A, Meriç H.  Periodontal considerations in a patient with aplastic anemia.  Periodont. Case Rep.  13(1): 13-15, 1991.

İngilizce özet yayınlar:

Yaman D, Demirel K. Clinical evaluation of dental implants with an integrated platform switch protocol: A pilot study. Clin. Oral Implants Res. Vol.23 Spec. Issue s7; 185-186. 2012

Vural F, Demirel K. Effect of smoking on periodontal health on healthy young population. J Clin Period Supp. 13 39; 148, 2012

Yaman D, Vural F, Isler C, Demirel K. Evaluation of transplantation on mandibular premolars. J Clin Period Supp. 13 39; 189, 2012

F Vural, Yaman D, Demirel K. Success rates of tunnel technique for Miller III type recessions. J Dent Res 90 (Spec Iss B):183, 2011

Şık B, Yaman D, Demirel K. Connective tissue graft with fibrin-fibronectin sealant for treatment of gingival recessions. J. Dent. Res. Spec. Iss. 133051, 2010

Basegmez C, Işık G, Demirel K, Yalçın F, et al.  The correlation of gingival crevicular fluid matrix metalloproteinase-8 and prostaglandin E2 levels with each other and clinical parameters. J Clin Periodontol Supp. 10 36; 142, 2009

Demirel K, Ural EC, Haytural O, et al. Soft tissue management of an anterior implant case with severe bone loss. J Clin Periodontol Supp. 10 36; 36, 2009

Basegmez C, Işık G, Demirel K, Yalçın F, et al.  Clinical and biochemical evaluation of systemic doxycycline as an adjunct to non-surgical periodontal therapy of chronic periodontitis. J Clin Periodontol Supp.7  33; 108, 2006.

Basegmez C, Işık G, Demirel K, Yalçın F, et al.  Clinical and biochemical efficacy of short term systemic ibuprofen in non-surgical periodontal therapy of chronic periodontitis. J Clin Periodontol Supp.7  33; 108, 2006.

Yaman D, Demirel K. The analysis of the relationship between smoking and periodontal disease according to serum cotinine levels.  J Clin Periodontol Supp.7  33; 83, 2006.

Efeoglu A, Okan E, Sonmezates H, Demirel K. Technique of sliding flap gingival graft. J Clin Periodontol Supp.4  30; 76, 2003.

Ayar B, Efeoglu A, Ölçer M, Okan E, Demirel K. Topical NSAID gel application as an adjunct to SRP. J Clin Periodontol Supp.4  30; 59, 2003.

Okan E, Efeoglu A, Ayar B, Demirel K. Treatment of recessions by lateral sliding flaps and connective tissue grafts.  J Clin Periodontol Supp.4  30; 77, 2003.

Yalcın S, Demirel K, Sandallı P. The effect of oral hygiene instruments on dental implants. J Periodontol 73:10; 1243, 2002.

Kıraç K, Onan U, Işık G, Yalçın F, Demirel K, Berber L, Başeğmez  C. The effects of metronidazole gel 25% on clinical parameters and gingival crevicular fluid prostaglandin E2 concentrations in periodontitis.  J Dent Res 79: Special Issue (abst. no: 3449) 2000.

Demirel K. Periodontal bone loss and mesial drift. J Dent Res 79: Special Issue (abst. no: 3494) 2000.

Türkçe yayınlar:

Sunar A, Demirel K.: Nikotin bağımlılığı ve periodontal sağlık. Quintessence Türkçe 2020/5, 51-56.

Sarıcan-Vaycan H, Çankaya AB, Demirel K.: İlaç Kullanımına Bağlı Çene Kemiği Osteonekrozları. Quintessence Türkiye 2020;4: 23-32.

Demirel K, Çekici A. Periodontoloji bölüm Editörünün değerlendirmesi: İlk bilen siz olun: Periodontal hastalıkların tanı kriterleri ve sınıflaması çalıştayı. Quintessence 2020;3:73–78.

Demirel K: Çoklu Dişeti Çekilmelerinde Kök Kapatma: Teknik Bilgilendirme. Türkiye Klinikleri Aralık; 23-30, 2018

Demirel K. Sosyal Medya: Biz dişhekimlerine ne öğretebilir. TDBD Vol 163 P:48-51

Demirel K. Dişeti fenotipi ve klinik önemi. Dentalife 3:13; 28-29, 2004.

Demirel K.  Pembe Estetik. TDBD Özel sayı 83; 56-60, 2004.

Demirel K. İnterdental papilla.  Dentalife 1:4; 32-33, 2003.

Yaman D., Demirel K. Periodontal başlangıç tedavisini etkileyen faktörler.  Akademik dental 4:3; 62-68, 2002.

Demirel K.  Tek köklü dişlerde periodontal kemik kaybı dağılımının belirlenmesi: Radyolojik değerlendirme. EÜ Dişhek Fak Derg. 22: 49-52, 2001.

Okutan S, Urgancıoğlu A, Mete Z, Demirel K, Urgancıoğlu M, Meriç H, Tuncer Ö. Rothmund-Thomson sendromu.  Dişhekimliğinde Klinik 14: 1; 6-9, 2001.

Efeoğlu A, Demirel K, Okan E. Dişeti çekilmelerinin tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerin değerlendirilmesi.  Akademik Dental 3:1; 20-26, 2001.

Demirel K. Yaşlılık ve periodontal sağlık. Dergi ; 18-19, 74, 2000.

Yaman D, Demirci S, Polat E, Demirel K. Candida türlerinin ağız boşluğunun çeşitli bölgelerindeki dağılımı. Akademik Dental 2:4; 1-5, 2000.

Demirel K.  Sigara, sağlık ve periodontal hastalık. Dişhekimliğinde Klinik 13: 4;158-162,2000.

Demirkol A, Demirel K, Meriç H. Serbest dişeti grefti uygulamalarında greft kalınlığı büzülme arasındaki ilişki ve tırmanan epitelyal ataşman. Dişhekimliğinde Klinik 13: 3;86-91 ,2000.

Çintan S, Demirel K. Muayenehane pratiğinde infeksiyon kontrolü.  Dişhekimliğinde Klinik 13: 2; 77-81,2000.

Demirel K, Mete Z, Meriç H.  Kuron kök kırığı. Dişhekimliğinde Klinik. 10: 121-123, 1997.

Efeoğlu A, Demirel K, Demirkol A, Gürer B.  Periodontitis tanısı konulan bireylerin ortak özelliklerinin retrospektif olarak incelenmesi. Dişhekimliğinde Klinik. 10: 8-13. 1997.

Demirel K, Dişçi R, Meriç H. Periodontal yıkım görülmeyen bölgelerde gingival indeks ve sondalamada kanama değerlendirmelerinin ilişkisi. İ.Ü. Diş Hek. Fak. Der. 30: 12-16, 1996.

Cebeci İ, Tuncer Ö, Demirel K, Meriç H.  Tetrasiklinlerin antienzimatik özelliklerinin periodontal tedavideki yeri. İ.Ü. Diş Hek. Fak. Der. 29: 191-197, 1995.

Yalçın S, Demirel K, Sandallı P.  The effects of different oral hygiene instruments on oral implants.  Oral İmp. Der. 2: 49-54, 1995.

Bilgin T, Kutay Ö, Demirel K, İnce Ö, Külekçi G.  İskelet protezli hastalarda kuronlanmamış destek dişlerdeki tırnak yuvalarının bakteri plağı yönünden incelenmesi. İ.Ü. Diş Hek. Fak. Der. 28: 139-143, 1994.

Ulukapı I, Külekçi G, Akıncı T, Demirel K.  APF jeli uygulamasının plak oluşumu ve plak mikroorganizmaları üzerine etkisi. İ.Ü. Diş Hek. Fak. Der. 28: 49-52, 1994.

Demirel K, Meriç H.  Periodontal başlangıç tedavisinde ortaya çıkabilecek sorunlar.  T. Diş Hek. Der. 1: 17-19, 1988.

error: