DİŞETİ NEDEN ÇEKİLİR?

DİŞETİ NEDEN ÇEKİLİR?

Dişeti çekilmesinin ilk ve en önemli nedeni ağız bakımının iyi olmamasıdır. Bu iki şekilde gerçekleşebilir. Biri bireyin dişlerini dişeti sağlığını koruyacak kadar iyi fırçalamamasıdır, diğeri ise fırçalamanın hoyratça ve bilinçsizce yapılmasıdır. Çekilmenin diğer nedenleri arasında önlem alınmadan yapılan ortodontik tedavi, dişetini rahatsız edecek şekilde yapılan diş hekimliği tedavileri gelir. Ancak tüm bunların çekilme ile sonuçlanması için dişetlerinin yapısal olarak da ince olması ve diş konumlarında bozukluklar olması gerekir. Gerçek nedenin tespit edilmesi ise diş hekimi muayenesi ile mümkündür.

TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Çekilmenin tipine ve hastanın tedaviye katılımına göre bir kısmı tamamen tedavi edilebilir, bir grubu ise kısmen tedavi edilebilir. Ancak hekimin uyarılarına rağmen gereken ağız bakımı seviyesine erişemeyen hastaların çekilmeleri tedavi edilemez.  Hangilerinin tamamen veya kısmen tedavi edilebileceğine veya edilemeyeceğine diş hekiminin muayenesi ile karar verilebilecektir.

DİŞETİ ÇEKİLMESİNİN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavinin ilk aşaması ağız ve dişeti sağlığının kazandırılmasıdır. Bu amaçla profesyonel ağız temizliği yapılır ve hastaya ağız bakımı eğitimi verilir. Hastanın ağız bakımını gerektiği gibi gerçekleştirdiği durumlarda cerrahi uygulama yapılır. Estetik açıdan önemli olan bölgelerde veya çürük oluşma hızı yüksek olan bireylerde çekilme damaktan alınan dişeti ile örtülür. Ancak estetik olarak önem taşımayan bölgelerde veya çekilmenin hasta tarafından estettik sorun olarak algılanmadığı durumlarda çekilmeyi örtmek yerine daha fazla çekilmeyi engellenecek şekilde cerrahi yapılır. Bu işlemde  de damaktan alınan dişeti çekilen bölgeye nakledilir, diğeri ile kıyaslandığında hem hasta hem de hekim için nispeten daha kolay bir cerrahidir.

Bazı koşullarda ise damaktan dişeti alınmasına gerek kalmaz ve çekilmeye komşu dişeti kaydırılarak sorun çözülür. Hangi durumda hangi tedavinin uygulanacağı çekilmenin ve hastanın özelliklerine göre diş hekimi tarafından belirlenir.

HER DİŞETİ ÇEKİLMESİ TAMAMEN ÖRTÜLEBİLİR Mİ?

Hayır, çekilmenin örtülebilmesi için hastaya özgü ve çekilmenin yapısına bağlı birtakım koşullar vardır. Ancak bu koşulların sağlandığı durumlarda çekilmeler tamamen örtülebilir.

ÖRTÜLEN ÇEKİLME TEKRARLAYABİLİR Mİ?

Evet, çekilmeye neden olan koşullar değiştirilmemişse dişetinin tekrar çekilmesi kaçınılmazdır.

TAKİP NASIL YAPILMALIDIR?

Tedavinin tamamlanmasının ardından periodontal planlı bakım tedavisine geçilir. Bu tedavinin kapsamı hastanın ve hastalığın gerektirdiği sıklıklarla görüşmelerin planlanması ve bu randevularda sağlık ölçümlerinin yapılması ve aksayan bölgelerin ilave tedavilerle düzeltilmesi gerçekleştirilir.

error: