PROFESYONEL AĞIZ TEMİZLİĞİ

Periodontitis ve gingivitis gibi iltihabi hastalıkların ve ağız bakımının aksamasından kaynaklanan birçok durumun tedavisinde ilk aşamadır. Bu aşamada diş ve köklerin yüzeyinden mikrop birikinti/kümelenmelerinin temizlenmesi yapılır. Mikropların birikmesini kolaylaştırıcı unsurlar arasında sayılabilecek, uyumu yetersiz diş hekimliği uygulamalarının düzeltilmesi veya ağızdan uzaklaştırılması da bu kapsam içerisindedir.  Bu temizlik işlemi sıklıkla dört aşama halinde gerçekleştirilir. İlk aşamada dişetlerinde ölçümler yapılır ve hastalığın durumu bu ölçümlerle ve gerektiğinde çekilecek röntgenlerle belirlenir ve bireye ağız bakımı konusunda uygulamalı bilgi aktarılır. Ardından ikinci aşamada diş yüzeyleri diş hekimi tarafından temizlenir. Üçüncü aşamada ise hastalığın durumuna ve etkilediği diş sayısına göre iki seansta veya dört seansta kök yüzeyi temizliği yapılır. Bu iki temizlik aşamasında çeşitli cihazlar kullanılır, ve hangi durumda hangi cihazın kullanılacağı diş hekimi tarafından belirlenir. Söz konusu diş ve kök yüzeyi temizliği tedavisi tamamlandıktan yaklaşık dört hafta sonra ağız yeniden değerlendirilir ve periodontal hastalığın ve ağız bakımının durumuna göre gerekli ise cerrahi işlemlere karar verilir veya periodontal planlı bakım tedavisine geçilir.

error: