DİŞETİ ÇEKİLMESİ NEDİR, DİŞETİ ÇEKİLMESİ NEDEN OLUR?

DİŞETİ ÇEKİLMESİ NEDİR?

Dişeti çekilmesi, normal şartlarda mine sınırında olması gereken dişeti kenarının dişin köküne doğru ilerleyerek diş kökünün açığa çıkmasıdır.

DİŞETİ ÇEKİLMESİ HASTALIK MIDIR?

Dişeti çekilmesi bir hastalıktır. Olası sonuçları açısından tedavi edilmesi gerekir.  Tedavi edilmediğinde başta hassasiyet olmak üzere, çiğneme, konuşma gibi işlevlerde rahatsızlığa neden olabilir, ağız bakımını güçleştirebilir ve dişin çürümesi için zemin hazırlamış olur.

DİŞETİ ÇEKİLMESİNİN TİPLERİ VAR MIDIR?

Dişeti çekilmesi temelde iki gruptur. Bir veya birkaç komşu olmayan dişte görülen dişeti çekilmeleri (resim 1). Komşu birçok dişte görülen dişeti çekilmeleri (Resim 2).  Diş hekimleri tarafından dişeti çekilmeleri çekilme miktarına, tedavi edilebilirliğine göre özel sınıflamalarla değerlendirilir.

 

DİŞETİ NEDEN ÇEKİLİR?

Dişeti çekilmesinin ilk ve en önemli nedeni ağız bakımının  iyi olmamasıdır. Bu iki şekilde olabilir. Biri bireyin dişlerini dişeti sağlığını koruyacak kadar iyi fırçalamamasıdır, diğeri ise fırçalamanın hoyratça ve bilinçsizce yapılmasıdır. Çekilmenin diğer nedenleri arasında önlem alınmadan yapılan ortodontik tedavi, dişetini rahatsız edecek veya hasar verecek şekilde yapılan diş hekimliği tedavileri gelir. Ancak tüm bunların çekilme ile sonuçlanması için dişetlerinin yapısal olarak da ince olması ve diş konumlarında bozukluklar olması gerekir. Gerçek nedenin tespit edilmesi ise diş hekimi muayenesi ile mümkündür.

Dişeti çekilmeleri tek bir dişi ilgilendirebileceği gibi, birden fazla dişi etkilemiş olabilir, hatta zaman zaman tüm dişleri ilgilendirecek şekilde yaygın olabilir.

YAŞLILARDA GÖRÜLEN DİŞETİ ÇEKİLMESİ NORMAL MİDİR?

Dişeti çekilmesi hiçbir yaş grubu, cinsiyet veya meslek grubu için normal değildir. Yaşlılarda dişeti çekilmesinin daha fazla görülmesinin nedeni dişeti çekilmesine yol açan faktörlere daha uzun süre maruz kalmış olmalarıdır.

SÜT DİŞLERİNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ OLUR MU?

Dişeti çekilmesi süt dişlerinde görülmez. Sadece geçirilen kaza nedeniyle yerinden çıkan dişler yerine yerleştirildiğinde nadiren görülebilir.

DİŞETİ ÇEKİLMESİ DİŞ HASSASİYETİNE YOL AÇAR MI?

Dişeti çekilmesi sıklıkla diş hassasiyetine yol açar. Açığa çıkan kök yüzeyi mine yüzeyine göre ısı değişikliklerinden daha fazla etkilenir ve sürtünmeye karşı daha hassastır. Diş hassasiyetinin tedavisi ise hassasiyetin neden kaynaklandığının hekim tarafından belirlenmesi ve nedene uygun tedavi yönteminin seçilmesi ile gerçekleştirilir.

DİŞETİ ÇEKİLMESİ ÇÜRÜĞE YOL AÇAR MI?

Dişeti çekilmesi zaman zaman çürüğe yol açar.  Ağız bakımının  yetersiz olduğu bireylerde dişeti çekilmesi ile kök çürüklerinin görülme sıklığı artar.  Diş fırçalama tekniğinin yetersiz olduğu durumlarda diş minesinin kök ile buluştuğu noktada oluşan çürükler dişeti çekilmesinin daha hızlı ilerlemesine neden olur.

PERİODONTAL HASTALIK İLE DİŞETİ ÇEKİLMESİ AYNI ŞEY MİDİR?

Dişeti çekilmesi bir özel tip bir periodontal hastalıktır. Ancak periodontal hastalık kavramı yaygın olarak dişi yerinde tutan kemiğin ve liflerin aynı dişin birden fazla tarafında ve aynı ağızda komşu olmayan birden fazla dişi etkilediği durumları tarif etmek için kullanılmaktadır. Yukarıda sözü edilen hastalığın olması gereken ismi periodontitisdir. Dişeti sağlığınızı sorgulamak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

DİŞETİ ÇEKİLMESİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Çekilmenin tipine ve hastanın tedaviye katılımına göre çekilmelerin bir kısmı tamamen tedavi edilebilir, bir grubu ise kısmen tedavi edilebilir. Ancak hekimin uyarılarına rağmen gereken ağız bakımı seviyesine erişemeyen hastaların çekilmeleri tedavi edilemez.  Hangilerinin tamamen veya kısmen tedavi edilebileceğine veya edilemeyeceğine diş hekiminin muayenesi ile karar verilebilecektir.

DİŞETİ ÇEKİLMESİNİN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavinin ilk aşaması ağız ve dişeti sağlığının  kazandırılmasıdır. Bu amaçla profesyonel ağız temizliği yapılır ve hastaya ağız bakımı eğitimi verilir. Hastanın ağız bakımını gerektiği gibi gerçekleştirdiği durumlarda cerrahi uygulama yapılır. Estetik açıdan önemli olan bölgelerde veya çürük oluşma hızı yüksek olan bireylerde çekilme damaktan alınan dişeti ile örtülür. Ancak estetik olarak önem taşımayan bölgelerde veya çekilmenin hasta tarafından estettik sorun olarak algılanmadığı durumlarda çekilmeyi örtmek yerine daha fazla çekilmeyi engellenecek şekilde cerrahi yapılır. Bu işlemde de damaktan alınan dişeti çekilen bölgeye nakledilir, diğeri ile kıyaslandığında hem hasta hem de hekim için nispeten daha kolay bir cerrahidir.

Bazı koşullarda ise damaktan dişeti alınmasına gerek kalmaz ve çekilmeye komşu dişeti kaydırılarak sorun çözülür. Hangi durumda hangi tedavinin uygulanacağı çekilmenin ve hastanın özelliklerine göre diş hekimi tarafından belirlenir.

 

DİŞETİ ÇEKİLMESİNİN TEDAVİSİNİ ETKİLEYEBİLECEK FAKTÖRLER NELERDİR?

Ağız bakımının yetersiz olması, bireyin sigara kullanıyor olması ve dişeti çekilmesine neden olan unsurlar anlatılmasına rağmen hastanın bunlardan vazgeçemiyor olması tedaviden elde edilecek başarının sınırlı olmasına neden olur.

HER DİŞETİ ÇEKİLMESİ TAMAMEN ÖRTÜLEBİLİR Mİ?

Hayır, çekilmenin örtülebilmesi için hastaya özgü ve çekilmenin yapısına bağlı birtakım koşullar vardır. Ancak bu koşulların sağlandığı durumlarda çekilmeler tamamen örtülebilir.  Hangilerinin örtülebileceğinin belirlenmesinde ayrıntılı diş hekimi muayenesi gereklidir.

DİŞETİ ÇEKİLMESİ TEDAVİ EDİLDİĞİNDE TEKRARLAYABİLİR Mİ?

Evet, çekilmeye neden olan koşullar değiştirilmemişse dişetinin tekrar çekilmesi kaçınılmazdır.  Ancak ağız bakımının iyi yapıldığı ve bireye özgü koşullara göre şekillendirildiği, kişiselleştirilmiş ağız bakımı uygulamasına geçilen bireylerde sorunun tekrarlaması beklenmez.

DİŞETİ ÇEKİLMESİ TEDAVİ EDİLDİĞİNDE HASSASİYET DE AZALIR MI?

Sıklıkla azalır, ancak diş hassasiyetinin  ağız bakımına engel olduğu durumlarda önce hassasiyet tedavisi yapılarak hassasiyetin ağız bakımına engel olmayacak hale getirilmesi ve ardından cerrahiye geçilmesi uygundur. Hangi hassasiyetlerin hangi tedavilerle azaltılabileceği veya giderilebileceğinin belirlenmesi için diş hekiminin muayenesi gereklidir.

DİŞETİ ÇEKİLMESİ OLMAMASI İÇİN NASIL FIRÇALAMALI?

Doğru fırçalama tekniği ancak hekim muayenesi ile belirlenir, zira ağız bakımı ağzın özelliklerine göre farklılıklar gösterir. Genel ilkeler dişlerin, dişetlerinin, diş aralarının ve dil yüzeyinin temizlenmesi üzerine kurulmuştur. Dişlerin konumlarına göre, dişetlerin kalınlığına göre, diş aralarının genişliğine göre ve bireyin el melekelerine göre ağız bakımının kişiselleştirilmesi ve ağzın özelliklerine göre şekillendirilmesi gerekir. Aksi takdirde ağız bakımından arzu edilen verim alınamayabilir veya bakım yapıldığı sanılırken hasar verilebilir.

DİŞETİ ÇEKİLMESİ GIDALARLA İLİŞKİLİ Mİ?

Gıdaların içerikleri ile ilgisi yoktur. Bazı diğer unsurlarla birleştirildiğinde sürekli aynı noktalarda tekrarlayan gıda yaralanmaları çekilmelere zemin oluşturur.

DİŞETİ ÇEKİLMESİ İLAÇLARLA TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Hayır, dişeti çekilmesinin sadece ilaç ile tedavisi olmaz. Zaman zaman cerrahi tedavi kapsamında ilaç olarak nitelendirilebilecek kimyasallardan faydalanılabilir.

DİŞETİ ÇEKİLMESİ KEKİK VEYA DİĞER “DOĞAL” YÖNTEMLERLE TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Hayır.

DİŞETİ ÇEKİLMESİ TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Diş köklerinin açığa çıkması kendi haline bırakıldığında öncelikle diş hassasiyetine neden olur. Hassas olan bölgeler iyi temizlenemeyeceği için ağız bakımının bozulmasına, diş kökü çürüklerinin artmasına, dişeti hastalıklarının artmasına neden olur. Tüm bu olumsuzluklar ise diş kayıplarını beraberinde getirir.

DİŞETİ ÇEKİLMESİ TEDAVİSİNDEN SONRA TAKİP NASIL YAPILMALIDIR?

Tedavinin tamamlanmasının ardından periodontal planlı bakım tedavisine geçilir. Bu tedavinin kapsamı hastanın ve hastalığın gerektirdiği sıklıklarla görüşmelerin planlanması ve bu randevularda periodontal sağlık ölçümlerinin yapılması ve aksayan bölgelerin ilave tedavilerle düzeltilmesi gerçekleştirilir.

error: